Nácviky 


Fotografie z piatkových nácvikov, ktoré sú sprevádzané spevom, tancom a zaručene dobrou náladou.