Stretnutia 


Akodoma, to nie sú iba nácviky a vystúpenia, ale taktiež príjemné stretnutia s priateľmi a rodinami.