Prezentačné foto AKODOMA


2021

Prezentačné fotografie AKODOMA vznikli vďaka finančnej podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.